Вступ до ПЛР та RT-qPCR

ПЛР (полімеризація ланцюга ДНК) та RT-qPCR (зворотна транскриптаза та ПЛР у реальному часі) — абревіатури, які приховують у собі надзвичайні можливості в галузі молекулярної біології. Ці передові технології не тільки заслуговують на увагу вчених, але й мають величезний вплив на революцію в галузі генетичних досліджень.

Розуміння цих технологій має вирішальне значення, щоб оцінити їхній потенціал і застосування в різних наукових галузях. Розуміння механізмів дії ПЛР та RT-qPCR дозволяє проводити більш точні та передові генетичні дослідження, відкриваючи нові перспективи в галузі медицини, молекулярної біології та біомедичних наук. Це інструменти, які не тільки полегшують роботу вчених, а й сприяють відкриттю таємниць функцій генів і механізмів регуляції в живих організмах.

ПЛР – що це насправді?

Абревіатура розшифровується як полімеризація ланцюгів ДНК, і ця техніка дозволяє створювати кілька копій певних послідовностей ДНК. Це як революція в тому, як ми вивчаємо та розуміємо генетичний код життя. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) є відносно простим і широко використовуваним методом у молекулярній біології для ампліфікації та виявлення послідовностей ДНК і РНК. У порівнянні з традиційними методами клонування та ампліфікації ДНК, які часто займають кілька днів, ПЛР займає лише кілька годин. Він дуже чутливий і вимагає мінімальної матриці для виявлення та посилення певних послідовностей.

Як працює ПЛР?

Процес ПЛР – це справжній танець генів. Особлива ДНК-полімераза є головною зіркою, розщеплюючи та копіюючи ланцюги ДНК під час циклів нагрівання та охолодження. Це як гармонійний процес, у якому кожен крок має своє місце, що дає нам змогу швидко й точно копіювати генетичний матеріал. Цей процес дозволяє виявляти, аналізувати та виготовляти велику кількість копій певного фрагмента ДНК. Ось як працює ПЛР:

  1. Денатурація (розчинення): Реакція ПЛР починається з нагрівання зразка до температури приблизно 94-98 градусів Цельсія. У цьому процесі дволанцюгова ДНК розчиняється, тобто дві нитки роз’єднуються, що називається денатурацією. Таке поділ рухомих ланцюгів є ключовим кроком, оскільки воно дозволяє полімеразі отримати доступ до одного ланцюга ДНК.
  2. Гібридизація (комбінування): Потім температуру реакції знижують, зазвичай приблизно до 50-65 градусів Цельсія. При цій температурі починається процес гібридизації, коли спеціально розроблені праймери (короткі нуклеотидні послідовності) поєднуються з комплементарними послідовностями на одному з ланцюгів ДНК. Ці праймери служать вихідними точками для ДНК-полімерази.
  3. Подовження (подовження): Температура знову підвищується, зазвичай приблизно до 72 градусів Цельсія. На цьому етапі активована ДНК-полімераза починає синтезувати новий ланцюг ДНК, використовуючи один із ланцюгів ДНК як шаблон. Отриманий продукт також є комплементарним вихідній послідовності ДНК.

Вищевказані три етапи (денатурація, гібридизація, елонгація) складають один цикл ампліфікації. Потім цей процес повторюється кілька разів, що призводить до експоненціального збільшення кількості копій цільової послідовності ДНК. Потім результати ПЛР можна проаналізувати, наприклад, за допомогою електрофорезу, секвенування ДНК або іншими методами, залежно від мети дослідження. ПЛР використовується в діагностиці, генетичному тестуванні, ідентифікації ДНК і багатьох інших областях молекулярної біології.

RT-qPCR – що означає ця складна абревіатура?

Це передова молекулярна техніка, яка поєднує зворотну транскриптазу (ЗТ) і ПЛР у реальному часі, що дозволяє кількісний аналіз експресії генів.

Ось розбивка цього ярлика:

  1. RT (зворотна транскрипція): Це означає зворотну транскриптазу. Це фермент, який перетворює РНК (рибонуклеїнову кислоту) в комплементарну ДНК (дезоксирибонуклеїнову кислоту), створюючи т.зв. кДНК (комплементарна копія ДНК).
  2. qPCR (кількісна полімеразна ланцюгова реакція): Це означає кількісну полімеразну ланцюгову реакцію. Це техніка ампліфікації ДНК у реальному часі, що означає постійний моніторинг процесу, що дозволяє визначити точну кількість вихідного генетичного матеріалу.

RT-qPCR широко використовується в молекулярній біології для вимірювання кількості мРНК (рибонуклеїнової кислоти) у біологічних зразках. Це дозволяє вченим зрозуміти, які гени активуються або деактивуються в тій чи іншій ситуації, що важливо в дослідженнях функції генів, генетичних захворювань, молекулярної діагностики та інших наукових областях.

Зворотна транскриптаза в RT-qPCR

Кількісна полімеразна ланцюгова реакція зі зворотною транскрипцією в реальному часі (RT-qPCR) — це техніка, яка використовується для аналізу кількісної експресії генів. Цей процес включає перетворення РНК в її комплементарну ДНК, а потім ампліфікацію цієї нуклеїнової кислоти за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Зворотна транскриптаза — це фермент, що забезпечує синтез одноланцюгової ДНК (кДНК) на основі матриці РНК. У RT-qPCR кДНК потім піддають ПЛР у реальному часі, де кількість ампліфікованої ДНК контролюється під час кожного наступного раунду реакції.

Цей метод часто використовується для вимірювання кількості мРНК у біологічних зразках, що дозволяє вченим зрозуміти, які гени активуються або гасляться в певних умовах. RT-qPCR також використовується в молекулярній діагностиці, дослідженні генетичних захворювань та інших областях молекулярної біології.

ПЛР у реальному часі – швидкість і точність

Швидкість ПЛР в реальному часі зумовлена ​​можливістю відслідковувати кількість ампліфікованої ДНК під час самої реакції. Завдяки спеціальним флуорохромам або зондам, які поміщаються в реакцію, можна відстежувати прогрес ампліфікації в реальному часі. Це дає можливість отримати результати в режимі реального часу або дуже швидко після завершення реакції.

Точність цієї методики зумовлена ​​можливістю вимірювання кількості ДНК на різних стадіях реакції, що дозволяє точно визначити початкову кількість генетичного матеріалу. Крім того, ПЛР у реальному часі дозволяє виявляти навіть невеликі кількості ДНК, що важливо у випадку кількісних аналізів.

Ці особливості роблять ПЛР у реальному часі широко використовуваним методом у генетичних дослідженнях, молекулярній діагностиці, дослідженнях експресії генів та багатьох інших галузях молекулярної біології, де швидкість і точність є вирішальними.

Ключові відмінності між ПЛР та RT-qPCR

Тепер, коли ми знаємо основи, варто заглибитися в ключові відмінності між ПЛР та RT-qPCR. Те, що їх відрізняє, має велике значення для прогресу генетичних досліджень.

  • Природа генетичного матеріалу

ПЛР – це як генетичний архів, який працює на існуючій ДНК. RT-qPCR – це як сучасний детектив, який аналізує як ДНК, так і РНК, що дає нам більш повну картину генетичної спадковості.

  • Чутливість і точність

RT-qPCR забезпечує більшу чутливість і точність у кількісному аналізі генетичного матеріалу. Це як точний мікроскоп, який дозволяє нам побачити навіть найменші зміни в генетичному коді.

  • Застосування в діагностиці

ПЛР часто використовується в діагностиці генетичних захворювань, але RT-qPCR – це як нова ера діагностики. Аналіз експресії генів дозволяє зрозуміти не тільки наявність захворювання, але і його механізми на генетичному рівні.

підсумовування

ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) і RT-qPCR (кількісна полімеразна ланцюгова реакція зі зворотною транскрипцією) — це два вдосконалені молекулярні методи, які, хоча й мають певну схожість, суттєво відрізняються у застосуванні. ПЛР — це метод ампліфікації ДНК, який дозволяє створювати кілька копій певних фрагментів генетичного матеріалу. Він широко використовується в генетичних дослідженнях, діагностиці генетичних захворювань та інших областях молекулярної біології.

RT-qPCR, у свою чергу, є комбінацією двох ключових процесів: зворотної транскрипції (RT), яка перетворює РНК у комплементарний фрагмент ДНК, і кількісної полімеразної ланцюгової реакції (qPCR), що дозволяє кількісний аналіз скопійованої ДНК у режимі реального часу. Це надзвичайно корисний інструмент для аналізу експресії генів, особливо мРНК, що дозволяє досліджувати зміни в біологічній відповіді клітин на різні фактори.

Відмінності між ПЛР та RT-qPCR визначають їх застосування. ПЛР зосереджена на ампліфікації ДНК, тоді як RT-qPCR в основному використовується для точного кількісного аналізу кількості РНК. Тому RT-qPCR є незамінним у дослідженнях експресії генів, що дозволяє ретельно стежити за змінами рівня активності генів, пов’язаних з різними біологічними процесами.

Розуміння цих методів має вирішальне значення для прогресу в галузі молекулярної біології, оскільки вони дозволяють проводити генетичне тестування на різних рівнях, що зрештою призводить до нових відкриттів і революцій у генетиці та клітинній біології.

Пластики для ПЛР та RT-qPCR

Відвідайте магазин Genoplast, де ви знайдете високоякісний лабораторний пластик, ідеальний для проведення реакцій ПЛР та RT-qPCR. Наша продукція характеризується не тільки довговічністю і точністю, але й відповідає найвищим стандартам якості. Вони зроблять ваші експерименти ще ефективнішими та надійнішими. Наш асортимент включає різноманітні продукти, такі як пробірки, планшети для ПЛР та RT-qPCR, які необхідні в лабораторії. Виберіть професіоналізм і скористайтеся пропозицією Genoplast, щоб досягти чудових результатів у своїх дослідженнях. 

-60%
Початкова ціна: 8 грн.Поточна ціна: 3₴.
-60%
Оригінальна ціна: 572,58₴.Поточна ціна: 229,08₴.
-60%
Початкова ціна: 6 грн.Поточна ціна: 2₴.
-60%
Початкова ціна: 4 грн.Поточна ціна: 1₴.
-30%

ПЛАСТИКИ ДЛЯ ПЛР

Плитка для Елізи

Початкова ціна: 8 грн.Поточна ціна: 5₴.

часто задаються

ПЛР ампліфікує ДНК, тоді як RT-qPCR аналізує як ДНК, так і РНК.

RT-qPCR часто використовується для аналізу експресії генів і діагностики генетичних захворювань.

RT-qPCR пропонує більшу точність завдяки кількісному аналізу генетичного матеріалу в реальному часі.

ПЛР часто використовується в діагностиці генетичних захворювань і в дослідженнях, пов'язаних з ідентифікацією специфічних послідовностей ДНК.

Вас цікавить генетика? Перегляньте наші продукти для тестування ПЛР та RT-qPCR

Генетичні продукти

Приєднуйтесь до нашої спільноти Facebook